Ljus, former, skuggspel och kontraster

Mitt målande är numera något jag inte själv styr – det styr sig själv. Yvonne Larsson berättar om sitt konstnärskap.

Kvällens föredragshållare konstnär Yvonne Larsson tog oss med på en spännande resa, i ord och bild, genom sitt konstnärsliv.

Redan under sin uppväxt i Mjövik utanför Karlskrona var bilder viktiga för henne, hon tecknade och målade ständigt och insåg tidigt att hon ville bli konstnär.

Hon inspirerades av möten med olika former av konst, händelser, insikter och deltog i många tävlingar som bl a resulterade i att hon ombads att sluta skicka in bidrag så att andra barn och ungdomar också kunde vinna!

Sin konstnärliga, formella utbildning genomförde hon vid Kristianstads konstskola 1979 – 1981 och Malmö Konstskola Forum 1982 – 1988 där lärarna bl a var Gerhard Nordström och Ola Billgren.
Bland hennes förebilder kan nämnas Matisse, Dali, van Gogh, Edvard Munch och ett antal impressionister.

På frågan om Motiven – vad är det du försöker kommunicera? svarar Yvonne att ’motiven är allmängiltiga och de allra flesta tror jag känner igen sig på något sätt. Jag tror inte att abstraktionen skrämmer bort – snarare bjuder den in betraktaren att, utifrån egna erfarenheter, se och tolka. Jag tror att det jag ’väljer’ att måla vilar på existentiell klangbotten – jag ser något hela tiden men plötsligt får jag syn på det– det är som att få ett svar. Och så växer möjligheterna, blir fler, blir till nya infall, idéer och experiment. Jag fascineras av ljuset, formerna, skuggspel och kontraster. Och alltmer blir motiven underordnade; viktiga men underordnade färgen OLJEFÄRGEN.

Och färgen – det blir många lager; tunna, tjocka, tröga, flytande och jag bygger målningarna inifrån (en nattmålning innehåller också dagen).  Det är inte ofta jag använder svart färg. Mörkret bygger sitt rum av dagens oändliga men nedtonade nyanser. Hur kan jag göra för att få t ex dimma och lava att samspela som färg? Mitt målande blir mer och mer utforskande…
Under de senaste åren inspireras jag allt mer av naturen som för mig har en mycket stor betydelse och mitt målande är numera något jag inte själv styr – det styr sig själv’.

Yvonne Larsson har haft många separatutställningar och medverkat i samlingsutställningar såväl i Sverige som i andra delar av världen och finns representerad på ett antal museer runt om i världen tex  Nationalmuseum, Moderna Muséet, British Museum, Nordens Hus Reykjavik, Ystads Konstmuseum, Malmö Museum, Kristianstad Läns Museum, Ryska staten m fl

Yvonne Larsson, som också har en examen i filosofi,  är nu konstnär på heltid och tillbringar en stor del av sin tid i sin ateljé; nära naturen i Grönhem, Gyllebo.