Medlem

Som medlem i föreningen träffar du likasinnade och får möjlighet att vidareutveckla ditt intresse för och kunskaper om konst i olika former.

Österlens konstförening BOSK ordnar föreläsningar, besök hos konstnärer och gallerier samt genomför årligen några konstresor. Ett viktigt inslag är att köpa in konst som lottas ut till medlemmarna. Utlottningen sker i början av december varje år.

Våra medlemsmöten äger vanligtvis rum en gång i månaden i Simrishamn. Mötet inleds med ett föredrag, oftast av någon konstnär från Österlen, som följs av en lättare måltid och social samvaro. Under pandemiåret 2021 lottades ett konstverk  ut vid varje sådant möte.

Österlens Konstförening BOSK välkomnar nya medlemmar!
Vill du bli medlem kontaktar du vår ordförande Jonny Ahlgren:
jonny@awva.se eller ringer 0722-101030

Uppgifterna vi behöver är :
• ditt namn
• adress,
• telefonnummer
• mailadress

Du får därefter vårt Välkomstbrev med medlemsnummer som även utgör ditt lottnummer vid årets konstlotteri.

Som ny medlem betalar du 250:-  i avgift till bg 468-0609 eller Swisha till 123 208 46 97.
Därefter kommer du årligen att få en faktura på medlemsavgiften.

Inför varje arrangemang får du en separat inbjudan. Våra rutiner för anmälan till olika arrangemang/aktiviteter hittar du här