Månadsmöten – föredrag

Österlen. Foto: Mats Ceder.

Spännande och intressanta föredrag inom området kan både väcka och bredda intresset för olika former av konst. Under hösten 2022 har två intressanta och uppskattade föreläsningar ägt rum.

Varje termin ordnar föreningen ett antal sammankomster, vanligtvis ett möte i månaden, där konstnärer och andra aktiva inom området inbjuds att hålla föredrag i syfte att vidga och fördjupa våra kunskaper om olika uttrycksformer av konst samt att ge tillfälle för medlemmarna (och gäster) att träffa andra med samma intresse.

Höstens två föreläsningar. 

Den 13 september berättade Bodil Schrewelius  om konstnären Gerhard Nordström. Resumé med bilder

Den 12 oktober beskrev industridesigner Hans Ehrich sin intressanta och spännande verksamhet. Resumé med bilder